Temaaskfat

Askkoppar som kan kategoriseras i någon form av tema. Det kan vara; djur, för bruk vid middagsbord eller spelbord, askfat som ser ut som skor eller händer. Foran är mycket bred, en del går att använda som askkoppar, många är mer framtagna som skådebröd.

Till kuvertaskfat

Kuvertaskfat, spelbordsaskkoppar

Spelbordsaskkoppar, eller kuvertaskoppar, är i allmänhet små och förekommer vanligast i set om fyra stycken. Tillbehör som ställ för tändstickor och cigaretter förekommer. De har även ett användningsområde vid middagsbjudningar.
Till pipaskfat
Askfat i form av pipor Pipaskkoppar är ett naturligt tema med tanke på att det handlar om rökning.
Till skoaskkoppar
Askfat i form av skor Askkoppar i form av skor domineras av små, för rökning odugliga askkoppar,och olika varianter av träskor som har anknytning till Holland.
Askfat i form av händer, fötter, kläder Den här kategorien är att betrakta som ett försöka att göra roliga askkoppar. Om det lyckas, ja döm själva.
Till djuraskfat
Askfat med djur Djuraskfat är en kategori som har lyckats bra med kombinera ett attraktivt tema med funktionalitet. De är trevliga att titta på och de går att använda.
Askfat som mänskliga figurer
Askfat i form av figurer Figuraskkoppar är även de trevliga att titta på och fyller i allmänhet funktionen som askfat.
Blandade askfatsmotiv
Blandade askkoppsmotiv
I den här kategorin finns enstaka askfat med blandade motiv som inte hör till någon av de andra kategorierna.
     
Webbkatalogen |

 


Närliggande sidor | Reklamaskfat | Funktionella askfat |