Askfatsnoveller

Noveller, berättelser där askkoppar står i fokus

Skildringar där askkoppar på något sätt finns med i handlingen. Det behöver nödvändigtvis inte vara ur ett positivt perspektiv. Väsentligt är att de finns med på ett sådant sätt att de kan anses ha en viss, om än liten, funktion i kontexten.
På hotell
en berättelse av Lotten Bergman, besök gärna hennes webbplats/blogg för mer läsning: Lotten.se
Från rökrummet
en askkopp berättar sin historia.
Insända bidrag mottages tacksamt. info@askkoppar.se


| |